• samochody z usa logo

Samochód jako mienie przesiedleńcze z USA

Zapłata akcyzy, podatku VAT oraz cła to przykry obowiązek, z jakim wiąże się import samochodów z USA. Opłaty te trzeba uiścić podczas odprawy celnej, która ma miejsce, kiedy tylko auto sprowadzane ze Stanów dotrze do portu docelowego w Unii. Jednak jest przypadek, w którym co najmniej jednego z tych obciążeń możemy nie odczuć. Jest nim przywóz nad Wisłę własnego auta w ramach tzw. mienia przesiedleńczego. W takich okolicznościach, po spełnieniu kilku warunków, nie będziemy musieli płacić cła. Jednak zwolnienie z tego obciążenia nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z podatku akcyzowego czy VAT. Jak czytamy na rządowej stronie Povroty.gov.pl, „to, czy zastosowane będą zwolnienia od tych podatków, rozpatrywane jest odrębnie, stosownie do postanowień odpowiednich przepisów prawa podatkowego”.

Warto zauważyć, że nawet zwolnienie z cła na samochód sprowadzany w ramach mienia przesiedleńczego nie jest przyznawane automatycznie. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie przez organ celny, który ocenia przedłożony mu towar wraz z wymaganymi dokumentami. Jeśli jednak stwierdzi, że warunki zwolnienia z cła zostały spełnione, taką ulgę otrzymamy.

ford thunderbird

Samochód na mienie przesiedleńcze – podstawowe warunki

Możliwość skorzystania ze zwolnienia z cła dotyczy wyłącznie osób, które przeprowadzają się z USA do Polski, a auto, które ma być zwolnione z tej opłaty stanowi ich mienie osobiste. Dodatkowo musi spełniać trzy warunki. Po pierwsze, było w posiadaniu i użytku osoby zainteresowanej – w miejscu, w którym dotychczas mieszkała, co najmniej na 6 miesięcy przed dniem, w którym wyprowadziła się z USA. Po drugie, właściciel auta, który ubiega się o zwolnienie z cła na nie, mieszkał w Stanach przez minimum 12 miesięcy. Po trzecie, w nowym miejscu zamieszkania auto ma służyć do tego samego celu, w jakim wykorzystywano je na terenie USA A zatem z zapłaty cła nie są zwolnione nowo zakupione samochody, których w Stanach odpowiednio długo nie używaliśmy.

Dowodem co najmniej 6-miesięcznego użytkowania auta w Stanach będzie dowód rejestracyjny wystawiony na nazwisko osoby zainteresowanej – chcącej skorzystać ze zwolnienia z cła w ramach mienia przesiedleńczego. Przedstawiając go, dowiedzie organowi celnemu, że samochód ten był dopuszczony do ruchu w USA, co także jest wymagane. Natomiast nieprzerwany, obejmujący minimum 12 miesięcy okres pobytu w Stanach udowodnimy, przedstawiając stosowną umowę o pracę, rachunki za telefon opłacane nieprzerwanie przez minimum rok bądź też wystawione przez urząd skarbowy zaświadczenie o opłacaniu podatków przez dany okres.

samochód na mienie przesiedleńcze

Zwolnienie z cła przywozowego w ramach mienia przesiedleńczego obowiązuje więc tylko na te rzeczy, które osoba z niego korzystająca sama osobiście używa. W związku z tym sprowadzonego auta nie wolno odstępować nikomu innemu przez okres 12 miesięcy od dnia dopuszczenia go do obrotu w Polsce. Z przepisów wynika, że nawet jeśli przedmiot ten oddamy komuś innemu do krótkotrwałego użytku (choćby tylko bezpłatnie użyczając, wcale nie sprzedając czy wynajmując), powstanie obowiązek zapłaty cła.


Import aut z USA w ramach mienia przesiedleńczego

Co jeszcze warto wiedzieć, gdy w grę wchodzi import aut z USA, a sprowadzamy samochód na mienie przesiedleńcze? Swoje rzeczy w jego ramach możemy przywozić do Polski ze Stanów w okresie 12 miesięcy od momentu ustalenia nowego miejsca zamieszkania. Warto też pamiętać, że choć samochód osobowy może być przywieziony do Polski w ramach mienia przesiedleńczego, nie wolno nam zakwalifikować jako takie m.in. handlowych środków transportu czy też części samochodowych.

Oczywiście sprowadzenie samochodu w ramach mienia przesiedleńczego wiąże się z rozmaitymi formalnościami – po pierwsze, trzeba zgłosić go do procedury tranzytu (w formie elektronicznej) w pierwszym urzędzie celnym na terenie UE, do którego auto dotrze. Najpewniej będzie to niemiecka Brema, jednak później można wystąpić o przekazanie sprawy do właściwego miejscowo urzędu celnego w Polsce. Wówczas należy złożyć w nim tzw. dokument SAD wraz załącznikami dokumentującymi nabycie pojazdu oraz użytkowanie go w Stanach przez okres minimum 6 miesięcy. W razie wątpliwości czy braku czasu wszelkie formalności związane ze sprowadzeniem auta do Polski ze Stanów w ramach mienia przesiedleńczego można oczywiście zlecić firmie California Motors, która się w tym specjalizuje.